HUKUM-HUKUM NIKAH
Sabda Rasulullah s.a.w, yang bermaksud;

“Barangsiapa yang telah berkahwin, ia telah mencapai separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk mencukupi yang separuh lagi”.
                                                    
(Riwayat setengah daripada ahli Sunnah)


Harus
·         hukum bernikah pada dasarnya adalah harus

Sunat
·         bagi mereka yang mampu tapi dapat menahan nafsunya

Wajib
·  Seseorang yang tidak mampu mengawal nafsunya dan dikhuatiri akan terjebak ke lembah maksiat (zina etc)

Makruh
·    Bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan lahir dan batin tetapi tidak memudaratkan isteri

Haram
·      Bagi mereka yang tidak mampu lahir dan batin dan berniat untuk mempergunakan isterinya bagi kepentingan dirinya sendiri dan bertujuan untuk menyakiti isteri yang dikahwini

'ALLAH MENGHARAMKAN ZINA TETAPI MENGHALALKAN PERNIKAHAN'