• Featured 1
 • Featured 2
 • Featured 3
 • Latest Posts  Seorang sahabat saya bernikah di Thailand tiga tahun lalu. Bagaimanapun perkahwinan mereka tidak pernah didaftarkan di Malaysia. Pada Mei lalu, dia diceraikan suaminya melalui panggilan telefon dan selepas itu mereka tidak pernah berhubung dan bertemu lagi.

  Perkahwinan mereka tidak dikurniakan anak. Kini, wanita itu sudah menjalin hubungan pula dengan lelaki lain dan bercadang berkahwin. Bagaimana dia boleh melaksanakan perkahwinan sedangkan tidak mengetahui secara jelas berhubung perceraiannya sebelum ini?

  Apakah tindakan yang perlu dilakukan kerana wanita ini diceraikan dan ditinggalkan begitu saja oleh bekas suaminya.

  Mana-mana perkahwinan dilangsungkan tanpa kebenaran pihak berkuasa adalah satu kesalahan dan boleh dihukum. Peraturan itu disediakan pemerintah di Malaysia untuk menguruskan dan mengawal selia kehidupan umat Islam.

  Setiap negeri ditubuhkan Jabatan Agama Islam untuk mentadbir perkara berkaitan dengan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran agama Islam.

  Justeru, setiap perkahwinan perlu mendapat kebenaran Jabatan Agama Islam Negeri. Melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 16, diperuntukkan mengenai permohonan untuk kebenaran berkahwin iaitu;

  (1) Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan, tiap-tiap pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.

  Sekiranya gagal mendapatkan kebenaran dan berkahwin tanpa mana-mana kebenaran di bawah Akta Undang-Undang Keluarga di atas, itu adalah kesalahan di bawah Seksyen 40 yang memperuntukkan:

  (1) Mana-mana orang yang diketahuinya mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan

  (a) Tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19; atau

  (b) Di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai selain orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu, melakukan kesalahan itu hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

  Merujuk persoalan pembaca, berikutan perkahwinan dilangsungkan di Thailand dan tidak didaftarkan di Malaysia, sudah pasti perkahwinan itu bertentangan dengan undang-undang dan ia tidak direkodkan di Malaysia.

  Maka, apa-apa yang berlaku dalam perkahwinan itu tidak dapat diambil tindakan sesuai di bawah undang-undang Malaysia. Ia seolah-olah perkahwinan yang tidak wujud.

  Bagi mencari penyelesaian, perkahwinan yang kedua wanita itu tiada sebarang syak wasangka khususnya berkaitan hukum. Maka, dia perlu selesaikan terlebih dulu masalah perkahwinannya yang pertama.

  Setiap perkahwinan yang dilangsungkan tanpa kebenaran di luar negara hendaklah didaftarkan dan perlu melalui prosedur yang ditetapkan.

  Tindakan awal yang perlu dilakukan adalah pihak kepada perkahwinan itu atau pemohon hendaklah hadir ke Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) untuk merujuk permohonan pendaftaran nikah.

  Selepas dijalankan siasatan awal dan mendapati pernikahan itu perlu disahkan terlebih dulu, maka satu surat arahan akan diserahkan kepada pemohon untuk hadir ke Mahkamah Syariah bagi mendapat pengesahan pernikahan dan perintah daftar pernikahan.

  Ketika memohon untuk mengesahkan pernikahan itu, pemohon perlu menyediakan semua dokumen dan bukti yang cukup bagi menyokong permohonan mereka.

  Pada peringkat itu, setiap permohonan yang dibuat di hadapan mahkamah hendaklah memenuhi rukun dan syarat nikah.

  Rukun dan syarat nikah itu sangat penting untuk dipenuhi. Dalam permohonan itu juga, kegagalan meyakinkan pihak mahkamah mengenai segala rukun dan syarat nikah akan menyebabkan pemohon gagal mendapatkan pengesahan nikah serta perintah pendaftaran nikah.

  Setelah mendapat perintah daftar daripada Mahkamah Syariah, pemohon hendaklah hadir ke JAWI untuk proses pendaftaran nikah.

  Pemohon perlu hadir ke Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga JAWI dan mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Pernikahan Luar Negara.

  Setelah berjaya mendapatkan pengesahan dan dokumen pendaftaran nikah, wanita itu hendaklah memohon kepada Mahkamah Syariah pengesahan perceraiannya.

  Selepas menjalankan siasatan, mahkamah akan membuat penghakiman mengenai kedudukan perkahwinan wanita itu untuk menentukan iddahnya dengan tepat.

  Pada peringkat permohonan untuk mengesahkan perceraian, wanita itu perlu menyediakan semua bukti sokongan dalam bentuk dokumen atau saksi sekiranya ada. Ini dapat memudahkan urusan perbicaraan kes selain memastikan ia berjalan lancar. Keperluan pengesahan cerai dan penetapan iddah amat penting sebelum pernikahan baru atau kedua dilangsungkan bagi mengelakkan berlakunya kecacatan kepada sahnya nikah kedua berkenaan.


  Untuk keterangan dan bantuan hubungi kami di 01115635878

  Belum daftar dah dicerai
  Seorang sahabat saya bernikah di Thailand tiga tahun lalu. Bagaimanapun perkahwinan mereka tidak pernah didaftarkan di Malaysia. Pada Mei lalu, dia diceraikan suaminya melalui panggilan telefon dan selepas itu mereka tidak pernah berhubung dan bertemu lagi.

  Perkahwinan mereka tidak dikurniakan anak. Kini, wanita itu sudah menjalin hubungan pula dengan lelaki lain dan bercadang berkahwin. Bagaimana dia boleh melaksanakan perkahwinan sedangkan tidak mengetahui secara jelas berhubung perceraiannya sebelum ini?

  Apakah tindakan yang perlu dilakukan kerana wanita ini diceraikan dan ditinggalkan begitu saja oleh bekas suaminya.

  Mana-mana perkahwinan dilangsungkan tanpa kebenaran pihak berkuasa adalah satu kesalahan dan boleh dihukum. Peraturan itu disediakan pemerintah di Malaysia untuk menguruskan dan mengawal selia kehidupan umat Islam.

  Setiap negeri ditubuhkan Jabatan Agama Islam untuk mentadbir perkara berkaitan dengan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran agama Islam.

  Justeru, setiap perkahwinan perlu mendapat kebenaran Jabatan Agama Islam Negeri. Melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 16, diperuntukkan mengenai permohonan untuk kebenaran berkahwin iaitu;

  (1) Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan, tiap-tiap pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.

  Sekiranya gagal mendapatkan kebenaran dan berkahwin tanpa mana-mana kebenaran di bawah Akta Undang-Undang Keluarga di atas, itu adalah kesalahan di bawah Seksyen 40 yang memperuntukkan:

  (1) Mana-mana orang yang diketahuinya mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan

  (a) Tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19; atau

  (b) Di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai selain orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu, melakukan kesalahan itu hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

  Merujuk persoalan pembaca, berikutan perkahwinan dilangsungkan di Thailand dan tidak didaftarkan di Malaysia, sudah pasti perkahwinan itu bertentangan dengan undang-undang dan ia tidak direkodkan di Malaysia.

  Maka, apa-apa yang berlaku dalam perkahwinan itu tidak dapat diambil tindakan sesuai di bawah undang-undang Malaysia. Ia seolah-olah perkahwinan yang tidak wujud.

  Bagi mencari penyelesaian, perkahwinan yang kedua wanita itu tiada sebarang syak wasangka khususnya berkaitan hukum. Maka, dia perlu selesaikan terlebih dulu masalah perkahwinannya yang pertama.

  Setiap perkahwinan yang dilangsungkan tanpa kebenaran di luar negara hendaklah didaftarkan dan perlu melalui prosedur yang ditetapkan.

  Tindakan awal yang perlu dilakukan adalah pihak kepada perkahwinan itu atau pemohon hendaklah hadir ke Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) untuk merujuk permohonan pendaftaran nikah.

  Selepas dijalankan siasatan awal dan mendapati pernikahan itu perlu disahkan terlebih dulu, maka satu surat arahan akan diserahkan kepada pemohon untuk hadir ke Mahkamah Syariah bagi mendapat pengesahan pernikahan dan perintah daftar pernikahan.

  Ketika memohon untuk mengesahkan pernikahan itu, pemohon perlu menyediakan semua dokumen dan bukti yang cukup bagi menyokong permohonan mereka.

  Pada peringkat itu, setiap permohonan yang dibuat di hadapan mahkamah hendaklah memenuhi rukun dan syarat nikah.

  Rukun dan syarat nikah itu sangat penting untuk dipenuhi. Dalam permohonan itu juga, kegagalan meyakinkan pihak mahkamah mengenai segala rukun dan syarat nikah akan menyebabkan pemohon gagal mendapatkan pengesahan nikah serta perintah pendaftaran nikah.

  Setelah mendapat perintah daftar daripada Mahkamah Syariah, pemohon hendaklah hadir ke JAWI untuk proses pendaftaran nikah.

  Pemohon perlu hadir ke Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga JAWI dan mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Pernikahan Luar Negara.

  Setelah berjaya mendapatkan pengesahan dan dokumen pendaftaran nikah, wanita itu hendaklah memohon kepada Mahkamah Syariah pengesahan perceraiannya.

  Selepas menjalankan siasatan, mahkamah akan membuat penghakiman mengenai kedudukan perkahwinan wanita itu untuk menentukan iddahnya dengan tepat.

  Pada peringkat permohonan untuk mengesahkan perceraian, wanita itu perlu menyediakan semua bukti sokongan dalam bentuk dokumen atau saksi sekiranya ada. Ini dapat memudahkan urusan perbicaraan kes selain memastikan ia berjalan lancar. Keperluan pengesahan cerai dan penetapan iddah amat penting sebelum pernikahan baru atau kedua dilangsungkan bagi mengelakkan berlakunya kecacatan kepada sahnya nikah kedua berkenaan.


  Untuk keterangan dan bantuan hubungi kami di 01115635878

  Daftar Nikah Thailand di Malaysia

  Daftarkan Nikah di Thailand di Malaysia


  BAGAIMANA HENDAK PASTIKAN AGEN PERNIKAHAN YANG TULEN ATAU PALSU (SINDIKET)?

  Jangan terlalu mudah percaya agen-agen yang menguruskan pakej pernikahan di Selatan Thailand bagi mengelakkan dari tertipu. Berikut adalah antara cara-cara bagi memastikan sama ada agen pernikahan itu tulen atau sindiket yang hanya mahu mengaut keuntungan semata-mata :-

  1. Cari agen yang mudah dihubungi samada sebelum atau selepas selesai urusan pernikahan di Thailand. Sekiranya timbul masalah dibelakang hari pastikan anda boleh mencari agen tersebut.

  2. Pastikan agen tersebut melibatkan diri dari awal hingga selesai proses pernikahan ini dan agen tersebut turut ada bersama pasangan yang hendak bernikah dan bukan hanya melakukan urusan di Malaysia dan menyerahkan urusan selanjutnya kepada agen lain di Thailand. Ini dapat mengelakkan pasangan dari di tipu oleh agen di Thailand yang mengenakan bayaran tambahan yang tidak sepatutnya.

  3. Sila pastikan SIJIL NIKAH, SURAT PENGESAHAN MAJLIS AGAMA ISLAM SONGKHLA serta SURAT PENGESAHAN SIJIL NIKAH dari Konsulat Malaysia di Songkhla adalah TULEN dan SALINAN ASAL. Untuk pengetahuan, untuk mendapat Surat Pengesahan Sijil Nikah oleh Konsulat Malaysia di Songkhla akan memakan masa 2 (dua) hari bekerja. Tiada jalan pintas untuk proses tersebut.

  4. Tiada mana-mana jurunikah dibenarkan untuk menikahkan pasangan selain di PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH SELATAN THAILAND. Berikut adalah senarai Pejabat Agama Islam Wilayah Selatan Thailand yang di akui  dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia :-

  1 Majlis Agama Islam Songkhla;
  2 Majlis Agama Islam Satun;
  3 Majlis Agama Islam Yala;
  4 Majlis Agama Islam Pattani;
  5 Majlis Agama Islam Narathiwat; dan
  6 Majlis Agama Islam Bangkok.


  Hanya Kadi dan Naib Kadi yang bertauliah sahaja layak untuk menikahkan pasangan. Tiada Kadi atau Naib Kadi yang boleh di panggil datang ke Malaysia atau ke mana-mana tempat bagi menguruskan proses pernikahan.

  5. Jangan buat sebarang bayaran selagi pasangan tidak tiba di lokasi pernikahan iaitu di PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH SELATAN THAILAND. Ini bagi mengelakkan agen palsu melarikan diri setelah mendapat duit dari pasangan dan jangan buat sebarang bayaran tambahan kerana agen yang tulen tidak akan mengenakan bayaran tambahan bagi kos tersembunyi.

  6. Agen yang tulen akan membantu anda dalam semua urusan dokumentasi dan tidak membiarkan pasangan melakukan segala urusan dokumentasi sendirian.

  Semoga penerangan ini dapat mengelakkan pasangan dari tertipu oleh sendiket pernikahan .

  Dail atau wasap seperti berikut untuk dapatkan
  maklumat lanjut 01115635878

  Agen Nikah Palsu di Selatan Thailand


  BAGAIMANA HENDAK PASTIKAN AGEN PERNIKAHAN YANG TULEN ATAU PALSU (SINDIKET)?

  Jangan terlalu mudah percaya agen-agen yang menguruskan pakej pernikahan di Selatan Thailand bagi mengelakkan dari tertipu. Berikut adalah antara cara-cara bagi memastikan sama ada agen pernikahan itu tulen atau sindiket yang hanya mahu mengaut keuntungan semata-mata :-

  1. Cari agen yang mudah dihubungi samada sebelum atau selepas selesai urusan pernikahan di Thailand. Sekiranya timbul masalah dibelakang hari pastikan anda boleh mencari agen tersebut.

  2. Pastikan agen tersebut melibatkan diri dari awal hingga selesai proses pernikahan ini dan agen tersebut turut ada bersama pasangan yang hendak bernikah dan bukan hanya melakukan urusan di Malaysia dan menyerahkan urusan selanjutnya kepada agen lain di Thailand. Ini dapat mengelakkan pasangan dari di tipu oleh agen di Thailand yang mengenakan bayaran tambahan yang tidak sepatutnya.

  3. Sila pastikan SIJIL NIKAH, SURAT PENGESAHAN MAJLIS AGAMA ISLAM SONGKHLA serta SURAT PENGESAHAN SIJIL NIKAH dari Konsulat Malaysia di Songkhla adalah TULEN dan SALINAN ASAL. Untuk pengetahuan, untuk mendapat Surat Pengesahan Sijil Nikah oleh Konsulat Malaysia di Songkhla akan memakan masa 2 (dua) hari bekerja. Tiada jalan pintas untuk proses tersebut.

  4. Tiada mana-mana jurunikah dibenarkan untuk menikahkan pasangan selain di PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH SELATAN THAILAND. Berikut adalah senarai Pejabat Agama Islam Wilayah Selatan Thailand yang di akui  dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia :-

  1 Majlis Agama Islam Songkhla;
  2 Majlis Agama Islam Satun;
  3 Majlis Agama Islam Yala;
  4 Majlis Agama Islam Pattani;
  5 Majlis Agama Islam Narathiwat; dan
  6 Majlis Agama Islam Bangkok.


  Hanya Kadi dan Naib Kadi yang bertauliah sahaja layak untuk menikahkan pasangan. Tiada Kadi atau Naib Kadi yang boleh di panggil datang ke Malaysia atau ke mana-mana tempat bagi menguruskan proses pernikahan.

  5. Jangan buat sebarang bayaran selagi pasangan tidak tiba di lokasi pernikahan iaitu di PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH SELATAN THAILAND. Ini bagi mengelakkan agen palsu melarikan diri setelah mendapat duit dari pasangan dan jangan buat sebarang bayaran tambahan kerana agen yang tulen tidak akan mengenakan bayaran tambahan bagi kos tersembunyi.

  6. Agen yang tulen akan membantu anda dalam semua urusan dokumentasi dan tidak membiarkan pasangan melakukan segala urusan dokumentasi sendirian.

  Semoga penerangan ini dapat mengelakkan pasangan dari tertipu oleh sendiket pernikahan .

  Dail atau wasap seperti berikut untuk dapatkan
  maklumat lanjut 01115635878


  Sebab Biasa Pasangan Bernikah di Thailand

  Setiap pasangan yang memilih untuk bernikah di Thailand mempunyai sebab-sebab yang tersendiri. Berikut adalah antara sebab-sebab yang biasa kami temui mengapa pernikahan di Thailand dilakukan.

  Wali enggan - wali tidak mahu menerima lelaki tersebut sebagai menantu, walhal tiada sebab disisi syarak yang lelaki tersebut tidak layak bernikah dengan pasangannya. Antara faktor yang biasa ialah rupa paras, taraf ekonomi, status "suami orang" dan pelbagai sebab lain lagi.

  Berpoligami - samada pihak lelaki tidak memohon dari mahkamah syariah ataupun kerana pihak perempuan tidak bersetuju. Ada juga lelaki yang "belum bersedia" memberitahu isteri pertamanya. Dan terdapat banyak lagi sebab musabab di dalam kategori ini.

  Hantaran - ada pihak wanita yang meminta hantaran terlalu tinggi. RM30,000 misalnya, walhal gaji si lelaki cumalah RM2,000 sebulan. Oleh kerana hantaran tersebut tidak dapat disediakan, pihak wanita tidak mahu menikahkan anak mereka.

  Bangsa & Agama - ada pasangan yang salah seorang baru memeluk Islam dan mendapat tentangan keluarga,

  Tentera/Polis - mereka tidak mendapat kebenaran untuk bernikah dari pegawai atasan. Ada juga yang berpoligami secara senyap-senyap.

  Terlanjur - ada pasangan yang terlanjur sama ada hamil ataupun tidak. Mereka tidak mahu terus menerus bergelumang dengan dosa dan memilih untuk bernikah. Walaubagaimanapun, wanita yang telah hamil sebelum bernikah, perlu tahu bahawa anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada suaminya.

  Tentangan anak-anak/ahli keluarga lain - anak/saudara kepada wanita atau lelaki yang janda/balu/dua tidak mahu menerima orang baru.

  Terdapat banyak lagi sebab-sebab mengapa pasangan memilih untuk bernikah di Thailand. Sama ada yang tersebut di atas, ataupun mana-mana kombinasi di atas ataupun sebab musabab yang lain, mereka telah memilih jalan yang diredhai ALLAH yakni bernikah dengan sah.

  Kami tidak layak menjadi kaunselor untuk permasaalahan anda. Akan tapi kami sedia berkongsi pengalaman dan pengetahuan agar sama-sama kita dapat mencari jalan penyelesaian dengan rahmat ALLAH SWT. Insyaallah!

  Hubungi kami di 01115635878

  Kenapa Pasangan Bernikah di Thailand?


  Sebab Biasa Pasangan Bernikah di Thailand

  Setiap pasangan yang memilih untuk bernikah di Thailand mempunyai sebab-sebab yang tersendiri. Berikut adalah antara sebab-sebab yang biasa kami temui mengapa pernikahan di Thailand dilakukan.

  Wali enggan - wali tidak mahu menerima lelaki tersebut sebagai menantu, walhal tiada sebab disisi syarak yang lelaki tersebut tidak layak bernikah dengan pasangannya. Antara faktor yang biasa ialah rupa paras, taraf ekonomi, status "suami orang" dan pelbagai sebab lain lagi.

  Berpoligami - samada pihak lelaki tidak memohon dari mahkamah syariah ataupun kerana pihak perempuan tidak bersetuju. Ada juga lelaki yang "belum bersedia" memberitahu isteri pertamanya. Dan terdapat banyak lagi sebab musabab di dalam kategori ini.

  Hantaran - ada pihak wanita yang meminta hantaran terlalu tinggi. RM30,000 misalnya, walhal gaji si lelaki cumalah RM2,000 sebulan. Oleh kerana hantaran tersebut tidak dapat disediakan, pihak wanita tidak mahu menikahkan anak mereka.

  Bangsa & Agama - ada pasangan yang salah seorang baru memeluk Islam dan mendapat tentangan keluarga,

  Tentera/Polis - mereka tidak mendapat kebenaran untuk bernikah dari pegawai atasan. Ada juga yang berpoligami secara senyap-senyap.

  Terlanjur - ada pasangan yang terlanjur sama ada hamil ataupun tidak. Mereka tidak mahu terus menerus bergelumang dengan dosa dan memilih untuk bernikah. Walaubagaimanapun, wanita yang telah hamil sebelum bernikah, perlu tahu bahawa anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada suaminya.

  Tentangan anak-anak/ahli keluarga lain - anak/saudara kepada wanita atau lelaki yang janda/balu/dua tidak mahu menerima orang baru.

  Terdapat banyak lagi sebab-sebab mengapa pasangan memilih untuk bernikah di Thailand. Sama ada yang tersebut di atas, ataupun mana-mana kombinasi di atas ataupun sebab musabab yang lain, mereka telah memilih jalan yang diredhai ALLAH yakni bernikah dengan sah.

  Kami tidak layak menjadi kaunselor untuk permasaalahan anda. Akan tapi kami sedia berkongsi pengalaman dan pengetahuan agar sama-sama kita dapat mencari jalan penyelesaian dengan rahmat ALLAH SWT. Insyaallah!

  Hubungi kami di 01115635878

  Pakej Nikah Di Thailand 2019
  Kami Menyediakan Khidmat Nikah Kahwin Di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand, Hubungi Kami Di Talian 01115635878 (Haji Shamsul @ Hisham)

  Harga yang kami nyatakan adalah harga sepasang . Bukan harga individu. Harga untuk dua orang.

  Kami menyediakan pakej berikut iaitu:

  Pakej 1 Hari (Balik Hari).
  Pakej 2 Hari 1 Malam (Bermalam)

  Tidak ada sebarang bayaran tambahan atau kos tersembunyi melainkan atas perkhidmatan tambahan yang mungkin pasangan sendiri mahukan. Contoh, menukar hotel tiga bintang kepada lima bintang. 

  *** Kami akan PASTIKAN anda pulang dengan 7 DOKUMEN LENGKAP atau  bagi yang mengambil pakej Dua Hari Satu Malam***

  1. Surat Pengesahan Konsulat Malaysia
  2. Sijil Nikah yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  3. Surat Pengesahan MAIS yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  4. Salinan Kad Pengenalan Suami dan Isteri yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  5. Gambar Nikah Pasangan yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  6. Salinan Pasport suami isteri yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  7. Resit Pembayaran Rasmi Konsulat Jeneral Malaysia

  PAKEJ 1

  Pakej Balik Hari

  Pakej ini tidak termasuk pengesahan konsulat Malaysia. Pengesahan Konsulat Malaysia hanya untuk pasangan yang mengambil pakej Dua Hari Satu Malam.

  Pilihlah hari yang pasangan rasa paling sesuai dengan jadual harian masing-masing. Pilih hari dan perjalanan anda seperti berikut:

  Perjalanan 1: Hari Isnin
  Perjalanan 2: Hari Selasa
  Perjalanan 3: Hari Rabu
  Perjalanan4: Hari Khamis
  Perjalanan5: Hari Sabtu
  Perjalanan 6: Hari Ahad

  Hari Jumaat, pejabat agama Islam tutup dan tidak ada pernikahan dijalankan pada hari tersebut.

  Harga: RM1,500 (Ringgit Malaysia Satu Ribu Lima Ratus Sahaja)

  Pakej termasuk:

  1. Pengangkutan pergi balik ke sempadan2. Bayaran di Majlis Agama Islam3. Bayaran Jurunikah Majlis Agama Islam4. Bayaran Saksi yang disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam5. Bayaran photostate semua dokumen6. Bayaran Gambar7. Bayaran untuk Video8. Dokumentasi9. Panduan Pendaftaran

  TENTATIF

  - Bertolak dari Sempadan
  - Urusan Pernikahan di Majlis Agama Islam
  - Bertolak pulang ke Sempadan

  Pakej 2

  Pakej Dua Hari Satu Malam (Bermalam)

  Pilih hari yang anda rasa paling sesuai dengan jadual anda

  Perjalanan 1: Isnin-Selasa
  Perjalanan 2: Selasa-Rabu
  Perjalanan 3: Rabu-Khamis
  Perjalanan 4: Khamis-Jumaat

  RM1,800 termasuk:

  1) Pengangkutan pergi dan balik
  2) Penginapan 2 hari 1 malam(resort/hotel)
  3) Bayaran Majlis Agama Islam
  4) Bayaran imam jurunikah@wali hakim@kadi tauliah
  5) Bayaran 2 orang saksi
  6) Bayaran fotostat semua dokumen
  7) Gambar
  8)Video
  9)Dokumen
  10)Panduan pendaftaran
  11)bayaran di konsulat
  12)makan tengahari

  TENTATIF

  Hari Pertama:

  ~ Bertolak dari sempadan
  ~ Urusan pernikahan di Majlis Agama Islam
  ~ Urusan pemohonan pengesahan nikah di Konsulat
  ~ Makan tengah hari
  ~ Check in hotel(aktiviti bebas)

  Hari Kedua:

  ~ Check out hotel & bertolak ke Pejabat Konsul Malaysia.
  ~ Urusan pengesahan nikah (collection) di Pejabat Konsul Malaysia, Songkhla.
  ~ Bertolak pulang ke sempadan


  Hubungi kami: whatsapp/call: 01115635878

  Dokumen yang perlu di bawa:

  1. Kad Pengenalan (I/C)
  2. Passport atau Pas Sempadan
  3. Surat Cerai Asal (bagi janda sahaja)
  4. Surat kematian suami(bagi balu sahaja)
  5. Surat Akuan Memeluk Islam (bagi muallaf sahaja)
  - Bagi pasangan lelaki atau perempuan yang berumur bawah dari 18 tahun, mesti hadir bersama ayah atau ibu bagi mendapatkan pengesahan dokumen di Pejabat Konsul Malaysia.

  NOTA PENTING

  Bermula 1 NOVEMBER 2018, Majlis Agama Islam Songkhla Hanya Menerima Pasangan Yang Membuat Tempahan Awal Sahaja Untuk Sesi Pernikahan Waktu Pagi.

  *Bagi pasangan yang membuat tempahan "SAAT-SAAT AKHIR", kami akan cuba untuk dapatkan slot pernikahan waktu pagi SEKIRANYA MASIH ADA KEKOSONGAN SAHAJA. Sekiranya tiada, kami akan cuba dapatkan slot pernikahan waktu petang pada hari yang sama.*

  Hubungi kami:

  whatsapp/call: 01115635878


  Pakej Nikah Di Thailand 2019

  Pakej Nikah Di Thailand 2019
  Kami Menyediakan Khidmat Nikah Kahwin Di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand, Hubungi Kami Di Talian 01115635878 (Haji Shamsul @ Hisham)

  Harga yang kami nyatakan adalah harga sepasang . Bukan harga individu. Harga untuk dua orang.

  Kami menyediakan pakej berikut iaitu:

  Pakej 1 Hari (Balik Hari).
  Pakej 2 Hari 1 Malam (Bermalam)

  Tidak ada sebarang bayaran tambahan atau kos tersembunyi melainkan atas perkhidmatan tambahan yang mungkin pasangan sendiri mahukan. Contoh, menukar hotel tiga bintang kepada lima bintang. 

  *** Kami akan PASTIKAN anda pulang dengan 7 DOKUMEN LENGKAP atau  bagi yang mengambil pakej Dua Hari Satu Malam***

  1. Surat Pengesahan Konsulat Malaysia
  2. Sijil Nikah yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  3. Surat Pengesahan MAIS yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  4. Salinan Kad Pengenalan Suami dan Isteri yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  5. Gambar Nikah Pasangan yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  6. Salinan Pasport suami isteri yang disahkan oleh pihak Konsulat Malaysia
  7. Resit Pembayaran Rasmi Konsulat Jeneral Malaysia

  PAKEJ 1

  Pakej Balik Hari

  Pakej ini tidak termasuk pengesahan konsulat Malaysia. Pengesahan Konsulat Malaysia hanya untuk pasangan yang mengambil pakej Dua Hari Satu Malam.

  Pilihlah hari yang pasangan rasa paling sesuai dengan jadual harian masing-masing. Pilih hari dan perjalanan anda seperti berikut:

  Perjalanan 1: Hari Isnin
  Perjalanan 2: Hari Selasa
  Perjalanan 3: Hari Rabu
  Perjalanan4: Hari Khamis
  Perjalanan5: Hari Sabtu
  Perjalanan 6: Hari Ahad

  Hari Jumaat, pejabat agama Islam tutup dan tidak ada pernikahan dijalankan pada hari tersebut.

  Harga: RM1,500 (Ringgit Malaysia Satu Ribu Lima Ratus Sahaja)

  Pakej termasuk:

  1. Pengangkutan pergi balik ke sempadan2. Bayaran di Majlis Agama Islam3. Bayaran Jurunikah Majlis Agama Islam4. Bayaran Saksi yang disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam5. Bayaran photostate semua dokumen6. Bayaran Gambar7. Bayaran untuk Video8. Dokumentasi9. Panduan Pendaftaran

  TENTATIF

  - Bertolak dari Sempadan
  - Urusan Pernikahan di Majlis Agama Islam
  - Bertolak pulang ke Sempadan

  Pakej 2

  Pakej Dua Hari Satu Malam (Bermalam)

  Pilih hari yang anda rasa paling sesuai dengan jadual anda

  Perjalanan 1: Isnin-Selasa
  Perjalanan 2: Selasa-Rabu
  Perjalanan 3: Rabu-Khamis
  Perjalanan 4: Khamis-Jumaat

  RM1,800 termasuk:

  1) Pengangkutan pergi dan balik
  2) Penginapan 2 hari 1 malam(resort/hotel)
  3) Bayaran Majlis Agama Islam
  4) Bayaran imam jurunikah@wali hakim@kadi tauliah
  5) Bayaran 2 orang saksi
  6) Bayaran fotostat semua dokumen
  7) Gambar
  8)Video
  9)Dokumen
  10)Panduan pendaftaran
  11)bayaran di konsulat
  12)makan tengahari

  TENTATIF

  Hari Pertama:

  ~ Bertolak dari sempadan
  ~ Urusan pernikahan di Majlis Agama Islam
  ~ Urusan pemohonan pengesahan nikah di Konsulat
  ~ Makan tengah hari
  ~ Check in hotel(aktiviti bebas)

  Hari Kedua:

  ~ Check out hotel & bertolak ke Pejabat Konsul Malaysia.
  ~ Urusan pengesahan nikah (collection) di Pejabat Konsul Malaysia, Songkhla.
  ~ Bertolak pulang ke sempadan


  Hubungi kami: whatsapp/call: 01115635878

  Dokumen yang perlu di bawa:

  1. Kad Pengenalan (I/C)
  2. Passport atau Pas Sempadan
  3. Surat Cerai Asal (bagi janda sahaja)
  4. Surat kematian suami(bagi balu sahaja)
  5. Surat Akuan Memeluk Islam (bagi muallaf sahaja)
  - Bagi pasangan lelaki atau perempuan yang berumur bawah dari 18 tahun, mesti hadir bersama ayah atau ibu bagi mendapatkan pengesahan dokumen di Pejabat Konsul Malaysia.

  NOTA PENTING

  Bermula 1 NOVEMBER 2018, Majlis Agama Islam Songkhla Hanya Menerima Pasangan Yang Membuat Tempahan Awal Sahaja Untuk Sesi Pernikahan Waktu Pagi.

  *Bagi pasangan yang membuat tempahan "SAAT-SAAT AKHIR", kami akan cuba untuk dapatkan slot pernikahan waktu pagi SEKIRANYA MASIH ADA KEKOSONGAN SAHAJA. Sekiranya tiada, kami akan cuba dapatkan slot pernikahan waktu petang pada hari yang sama.*

  Hubungi kami:

  whatsapp/call: 01115635878


  Image may contain: 1 person

  Nikah anak tak sah taraf
  *******
  Bolehkah seorang lelaki mewalikan anak perempuan hasil hubungan luar nikahnya sebelum ini?
  Dalam isu ini, anak perempuan itu dibin dengan namanya berikutan dia dilahirkan lebih enam bulan dari tarikh perkahwinan.
  Sekiranya boleh menjadi wali tetapi lelaki itu berasa malu, bolehkah dia melantik wali hakim untuk menikahkan anaknya itu?
  Ingin Tahu, Ipoh

  Untuk jawapan kepada soalan tersebut, Sila hubungi kami di 01115635878

  Nikah anak tak sah taraf

  Image may contain: 1 person

  Nikah anak tak sah taraf
  *******
  Bolehkah seorang lelaki mewalikan anak perempuan hasil hubungan luar nikahnya sebelum ini?
  Dalam isu ini, anak perempuan itu dibin dengan namanya berikutan dia dilahirkan lebih enam bulan dari tarikh perkahwinan.
  Sekiranya boleh menjadi wali tetapi lelaki itu berasa malu, bolehkah dia melantik wali hakim untuk menikahkan anaknya itu?
  Ingin Tahu, Ipoh

  Untuk jawapan kepada soalan tersebut, Sila hubungi kami di 01115635878

  Image may contain: 1 person, indoor
  Image may contain: 1 person, outdoor
  Saya, Haji Jamil Ahmad bersama sahabat saya, Haji Romli akan mengurus pasangan bermula dari Bukit Kayu Hitam- Thailand - Bukit Kayu Hitam. Kami akan pastikan pasangan untuk
  1. Bernikah di Majlis Agama Islam Songkhla
  2. Mendapat dokumen nikah lengkap
  3. Mendapat pengesahan konsulat
  4. Penginapan yg selesa
  5. Makanan yang halal
  6. Keselamatan ketika di Thailand

  Nikah di Thailand: Pastikan nikah anda sempurna dan sah..

  Image may contain: 1 person, indoor
  Image may contain: 1 person, outdoor
  Saya, Haji Jamil Ahmad bersama sahabat saya, Haji Romli akan mengurus pasangan bermula dari Bukit Kayu Hitam- Thailand - Bukit Kayu Hitam. Kami akan pastikan pasangan untuk
  1. Bernikah di Majlis Agama Islam Songkhla
  2. Mendapat dokumen nikah lengkap
  3. Mendapat pengesahan konsulat
  4. Penginapan yg selesa
  5. Makanan yang halal
  6. Keselamatan ketika di Thailand

  Muslihat kahwin palsu oleh Sindiket
  Narathiwat (Selatan Thailand): “Kami terpaksa datang ke sini (Majlis Agama Islam Narathiwat) untuk berkahwin apabila perkahwinan sebelum ini tidak sah kerana kami menggunakan khidmat sindiket kahwin palsu.
  “Kami sedar tertipu selepas melangsungkan majlis akad nikah di Rantau Panjang dan mereka (ahli sindiket) menghilangkan diri serta tidak memberi sijil perkahwinan selepas kami membayar RM2,000 seperti diminta,” kata lelaki hanya mahu dikenali sebagai Marzuki, 38, yang menjadi mangsa sindiket perkahwinan palsu, di sini.
  Marzuki yang berasal dari Pahang berkata, dia bernasib baik apabila seorang kenalan yang memperkenalkannya kepada kadi dari Selatan Thailand sebelum dibawa ke Majlis Agama Islam Narathiwat untuk dinikahkan.
  Ahli perniagaan yang ditemui di Majlis Agama Islam Narathiwat itu berkata, dia membuat keputusan untuk berkahwin di Selatan Thailand kerana tidak mendapat persetujuan wali.
  Marzuki antara mangsa terpedaya dengan sindiket pakej kahwin sempadan melalui media sosial yang menyediakan tawaran menarik bagi mereka yang ‘berhajat’.
  Sindiket itu menawarkan pelbagai pakej menarik daripada pengangkutan sehingga pakej penginapan.
  Menurut pakej itu, dengan bayaran tertentu sehingga RM2,000, pasangan pengantin boleh mendapat sijil nikah dari Thailand.
  Bagaimanapun, risiko bakal dihadapi pasangan sebaik saja mendaftar perkahwinan di Malaysia kelak sama ada sijil berkenaan sah atau sebaliknya.
  Oleh sebab itu, kerajaan Malaysia menegaskan hanya beberapa lokasi dibenarkan berkahwin di Selatan Thailand.
  Menurut laporan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 2014, hanya enam majlis agama Islam wilayah di Thailand dibenarkan untuk berkahwin iaitu Satun, Songkla, Pattani, Narathiwat, Yala dan Patalong di Selatan Thailand dan tidak membabitkan cawangan lain termasuk di Betong, Thailand.
  Peraturan itu dilakukan bagi mengelakkan pernikahan dilakukan jurunikah tidak bertauliah yang dikhuatiri tidak sah dari segi hukum syarak.
  Sementara itu, satu lagi pasangan Malaysia yang ingin dikenali sebagai Amin dan Halizan yang berkahwin di Selatan Thailand bernasib baik kerana perkahwinan mereka tidak menghadapi masalah.
  “Kami berkahwin lima tahun lalu di sebuah masjid dekat sempadan Kelantan/Thailand kerana kami menghadapi masalah ke Narathiwat untuk berkahwin.
  “Saya adalah suami orang dan ingin berpoligami. Saya bayar saja kos diminta seorang runnerdan dia uruskan semua hal.
  “Majlis akad nikah kami cukup mudah dan diadakan berdekatan Sungai Golok. Paling menarik, isteri pertama saya pun tidak tahu saya berpoligami. Malah, sehingga kini kami tidak menghadapi masalah dan saya mendapat sijil sah selepas itu,” katanya.
  Pegawai kerajaan berusia 44 tahun berasal dari sebuah negeri di selatan itu berkata, kini dia dan isteri berasa lebih selamat selepas mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia.
  “Ramai orang tak tahu. Semua ini (perkahwinan sempadan) sah asalkan ia mengikut undang-undang Malaysia,” katanya.
  Untuk mengelak menjadi mangsa nikah sindiket, sila hubngi kami di 01115635878
  {Baca seterusnya Nikah Sindiket]

  Muslihat kahwin palsu oleh Sindiket

  Muslihat kahwin palsu oleh Sindiket
  Narathiwat (Selatan Thailand): “Kami terpaksa datang ke sini (Majlis Agama Islam Narathiwat) untuk berkahwin apabila perkahwinan sebelum ini tidak sah kerana kami menggunakan khidmat sindiket kahwin palsu.
  “Kami sedar tertipu selepas melangsungkan majlis akad nikah di Rantau Panjang dan mereka (ahli sindiket) menghilangkan diri serta tidak memberi sijil perkahwinan selepas kami membayar RM2,000 seperti diminta,” kata lelaki hanya mahu dikenali sebagai Marzuki, 38, yang menjadi mangsa sindiket perkahwinan palsu, di sini.
  Marzuki yang berasal dari Pahang berkata, dia bernasib baik apabila seorang kenalan yang memperkenalkannya kepada kadi dari Selatan Thailand sebelum dibawa ke Majlis Agama Islam Narathiwat untuk dinikahkan.
  Ahli perniagaan yang ditemui di Majlis Agama Islam Narathiwat itu berkata, dia membuat keputusan untuk berkahwin di Selatan Thailand kerana tidak mendapat persetujuan wali.
  Marzuki antara mangsa terpedaya dengan sindiket pakej kahwin sempadan melalui media sosial yang menyediakan tawaran menarik bagi mereka yang ‘berhajat’.
  Sindiket itu menawarkan pelbagai pakej menarik daripada pengangkutan sehingga pakej penginapan.
  Menurut pakej itu, dengan bayaran tertentu sehingga RM2,000, pasangan pengantin boleh mendapat sijil nikah dari Thailand.
  Bagaimanapun, risiko bakal dihadapi pasangan sebaik saja mendaftar perkahwinan di Malaysia kelak sama ada sijil berkenaan sah atau sebaliknya.
  Oleh sebab itu, kerajaan Malaysia menegaskan hanya beberapa lokasi dibenarkan berkahwin di Selatan Thailand.
  Menurut laporan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 2014, hanya enam majlis agama Islam wilayah di Thailand dibenarkan untuk berkahwin iaitu Satun, Songkla, Pattani, Narathiwat, Yala dan Patalong di Selatan Thailand dan tidak membabitkan cawangan lain termasuk di Betong, Thailand.
  Peraturan itu dilakukan bagi mengelakkan pernikahan dilakukan jurunikah tidak bertauliah yang dikhuatiri tidak sah dari segi hukum syarak.
  Sementara itu, satu lagi pasangan Malaysia yang ingin dikenali sebagai Amin dan Halizan yang berkahwin di Selatan Thailand bernasib baik kerana perkahwinan mereka tidak menghadapi masalah.
  “Kami berkahwin lima tahun lalu di sebuah masjid dekat sempadan Kelantan/Thailand kerana kami menghadapi masalah ke Narathiwat untuk berkahwin.
  “Saya adalah suami orang dan ingin berpoligami. Saya bayar saja kos diminta seorang runnerdan dia uruskan semua hal.
  “Majlis akad nikah kami cukup mudah dan diadakan berdekatan Sungai Golok. Paling menarik, isteri pertama saya pun tidak tahu saya berpoligami. Malah, sehingga kini kami tidak menghadapi masalah dan saya mendapat sijil sah selepas itu,” katanya.
  Pegawai kerajaan berusia 44 tahun berasal dari sebuah negeri di selatan itu berkata, kini dia dan isteri berasa lebih selamat selepas mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia.
  “Ramai orang tak tahu. Semua ini (perkahwinan sempadan) sah asalkan ia mengikut undang-undang Malaysia,” katanya.
  Untuk mengelak menjadi mangsa nikah sindiket, sila hubngi kami di 01115635878
  {Baca seterusnya Nikah Sindiket]

  Muslihat kahwin palsu oleh Sindiket

  PROMOSI 2019

  Advertisement

  Powered by Blogger.

  My Blog List

  Nikah di Thailand

  Popular Posts

  back to top